Quả cầu đá Hoa Mộc tăng cường tình cảm Nam Mỹ M193-2865

/images/post/2015/01/03/18//Cau-da-hong-van-M193-2865.jpg

2.865.000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: Qủa cầu (tại Việt Nam).
+ Kích thước (đường kính): 8.6cm
+ Khối lượng: 846.8gr
+ Ý nghĩa: Giúp cân bằng rõ ràng các trung tâm cảm xúc, cảm nhận trong bán cầu não. Tăng sự ổn định, tin cậy và hiểu biết trong các mối quan hệ tình cảm, tình yêu của bạn.
+ Cách sử dụng: đặt trong phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh,…

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>