Trang Sức Phong Thủy

Măt dây Phật Văn Thù Bồ Tát che chở bảo vệ Hồng Kông S1134-3

880.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con mèo (tuổi Mẹo), đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Văn Thù Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi Mẹo

Mặt dây Phật Phổ Hiền Bồ Tát đá Mắt Mèo kéo dài tuổi thọ Hồng Kông S1134-4

880.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con rồng (tuổi Thìn), tuổi rắn (tuổi Tỵ) đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Phổ Hiền Bồ tát bổ trợ

Mặt dây Phật Đại Thế Chí Bồ Tát trí tuệ thông suốt Hồng Kông S1134-5

880.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con ngựa (tuổi Ngọ), đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bổ trợ cho người tuổi

Mặt dây Phật Như Lai Đại Nhật đá mắt mèo quý nhân phù trợ Hồng Kông S1134-6

880.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con dê (tuổi Mùi), tuổi khỉ (tuổi Thân) đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Như Lai Đại Nhật bổ trợ

Mặt dây Phật Bất Động Minh Vương thuận lợi như ý Hồng Kông S1134-7

880.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật bản mệnh (Phật), con gà (Dậu), đá mắt mèo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x dày): 4.5 cm x 2.5cm x 0.8cm + Khối lượng: 12 gram + Ý nghĩa: Phật Bất Động Minh Vương bổ trợ cho người tuổi Dậu, những